در اینجا راهنمایی قرار داده شده است که به شما در مسائل ذیل کمک می کند :

  • بدانید بعد از جراحی و در دوره بهبودی انتظار چه چیزهایی را باید داشته باشید .
  • خانه خود را برای بازگشت با اطمینان خاطر از جراحی پا آماده کنید.
  • بدانید برای روز جراحی چه چیزی با خود به بیمارستان بیاورید .
  • بدانید که در روز جراحی چه قرار است پیش آید و نیز اگر قرار است شب عمل در بیمارستان بمانید چگونه خواهد بود.
  • نقش تیم بازتوانی خود را بدانید .
  • ورزشهایی را که در خانه قبل و بعد از جراحی باید انجام دهید را بدانید .
  • راه های جابجا شدن و حرکت کردن بدون مشکل را بعد از جراحی پای خود بدانید .

برای دریافت این راهنما بر روی لینک (دریافت راهنما ) کلیک نمایید .(دریافت راهنما )