استخوان پاشنه

شکستگی استخوان پاشنه معمولاً بعد از سقوط از ارتفاع ایجاد می شود. در صورت وجود این شکستگی هر گونه درد یا ناراحتی در ستون فقرات مهم است و باید به پزشک اطلاع داده شود. درمان این شکستگی ها به صورت جراحی یا غیرجراحی برحسب نوع آسیب ، سن و آسیب های همراه می باشد.